Tuesday, January 27, 2015

FLOSS Collboration Model - University/Industrey

سلام دوستان

یکشنبه ۵ بهمن نشستی به همت کمیسیون نرم افزارهای آزاد نظام صنفی و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بررسی راهکارهای افزایش همکاری در بین فعالین حوزه it و دانشگاهیان در محیط floss برگزار گردید.

ارایه‌ای توسط اینجانب انجام شد با عنوان «مدل تعامل صنعت و دانشگاه در محیط FLOSS»، میتوانید ارایه را از این آدرس دریافت کنید.
ارادتمند.

No comments: