سلام
از یک منظر در زندگی همه چیز به نوعی فروش محسوب میشه، به معنای تبادل دو چیز در بین دو طرف. هر چند فروش و فرآیند فروش در شرکتها امری مشخص و ساختار یافته است.
فرازهایی بسیار کوتاه از کتاب روانشناسی فروش برایان تریسی که میتونه برای روال کاری و جریان زندگی مفید باشه.

لینک دانلود
ارادتمند