Sunday, March 30, 2014

GFS2 unformat helper tool

سلام

در دنیای کار با اطلاعات حجیم شاید بدترین خبری که میتواند به مدیر آی.تی برسد فرمت (سهوی یا عمدی) مجدد دیسک حاوی اطلاعات حیاتی است. به هر حال این خبر نسبتا وحشتناک در واپسین روزهای سال ۱۳۹۲ به ما رسید.

ما نیز تمامی توان فنی و تجارب چندین ساله در فضای متن‌باز خود را بسیج کردیم و در نهایت موفق شدیم، به یاری خدا و خوش اقبالیهایی که نصیب ما شد، اطلاعات با حجم نزدیک به ۲ ترابایت را، بدون از دست دادن حتی یک بیت، بازیابی کنیم.

در این مسیر فعالیت فنی قابل توجهی صورت گرفت. قابل ذکر است فایل سیستم مورد بحث از نوع GFS2 بود که اصطلاحا یک فایل سیستم کلاستری میباشد.

میتوانید شرح کامل ماجرا را از اینجا دنبال کنید. همچنین قادر خواهید بود کدی را که بدین منظور توسعه یافته است را مشاهده و در صورت نیاز استفاده نمایید.

موفق باشید

No comments: